نوشته‌ها

درایر فشار قوی

درایر فشار قوی

درایر های فشار قوی ( High Pressure Refrigeration Air Dryer) برای مواردی کاربرد دارند که فشار هوای تولید شده توسط کمپرسور بالاتر از ۱۶ bar می باشد. در صنایع تولید بطری های پت ( بطری آب معدنی و … ) ، تزریق قالب تحت فشار ، کمپرسور های بکار رفته در کشتی ، برخی مصارف دارویی و پزشکی که از کمپرسور های فشار قوی ۴۰ بار استفاده می شود می بایست برای حذف رطوبت و خشک کردن آب موجود در هوای فشرده از درایر فشار قوی استفاده کرد.

درایر فشار قوی - 40 بار

درایر فشار قوی – ۴۰ بار

 

فرایند حذف آب در درایر فشار قوی

دستگاه درایر فدرایر فشار قوی ( درایر تبریدی) بر اثر کاهش دمای هوا رطوبت را از هوای پر فشار حذف می کند. درایر فشار قوی دمای هوای را تا ۳ درجه سانتیگراد پایین می آورد. بر اثر کاهش دما ، هوا قابلیت حل کردن و نگهداری رطوبت را از دست می دهد. بر این اساس رطوبت موجود در هوا به صورت قطرات آب از هوا جداشده و به صورت منظم، به وسیله یک شیر برقی اتوماتیک از دشار قوی خارج می گردد.

high pressure dryer

high pressure dryer

مشخصات درایر فشار قوی

وزن درایر فشار قوی

ابعاد درایر فشار قوی

( میلیمتر )

سایز کانکشن ( اتصال ) ورودی و خروجی هوا در درایر فشار قوی

توان اسمی

برق مورد نیاز

ظرفیت درایر فشار قوی

مدل درایر فشار قوی

Kg H W L inch Kw V / Ph / Hz M 3 /min Model
۳۵ ۵۰۰ ۳۱۰ ۶۰۰ ۱/۲ “ ۰٫۲۶ ۲۲۰/۱/۵۰ ۱٫۲ ۱۲HP
۳۵ ۵۰۰ ۳۱۰ ۶۰۰ ۱/۲ “ ۰٫۲۸ ۲۲۰/۱/۵۰ ۱٫۵ ۱۵HP
۳۵ ۵۰۰ ۳۱۰ ۶۰۰ ۱/۲ “ ۰٫۳۰ ۲۲۰/۱/۵۰ ۱٫۸ ۱۸HP
۵۰ ۵۵۰ ۳۶۰ ۷۵۰ ۳/۴ “ ۰٫۴۶ ۲۲۰/۱/۵۰ ۲٫۴ ۲۴HP
۵۰ ۵۵۰ ۳۶۰ ۷۵۰ ۳/۴ “ ۰٫۵۰ ۲۲۰/۱/۵۰ ۳ ۳۰HP
۵۵ ۵۵۰ ۳۶۰ ۷۵۰ ۳/۴ “ ۰٫۵۳ ۲۲۰/۱/۵۰ ۳٫۶ ۳۵HP
۵۵ ۵۵۰ ۳۶۰ ۷۵۰ ۳/۴ “ ۰٫۵۵ ۲۲۰/۱/۵۰ ۴ ۴۰HP
۸۰ ۸۸۰ ۵۵۰ ۷۵۰ ۱- ۱/ ۴ “ ۰٫۸۰ ۲۲۰/۱/۵۰ ۶ ۶۰HP
۸۰ ۸۸۰ ۵۵۰ ۷۵۰ ۱- ۱/ ۴ “ ۰٫۸۵ ۲۲۰/۱/۵۰ ۸ ۸۰HP