نوشته‌ها

thermostatic-B-valve

شیر حرارتی ( قطعات کمپرسور اسکرو – قسمت سوم)

شیر حراراتی  (Thermostatic Valve)، نقش مهمی در خنک نگهداشتن روغن در کمپرسور اسکرو دارد. زمانی که دمای روغن در کمپرسور بالا می رود ، این شیر مسیر حرکت روغن به سمت رادیاتور را باز می نماید. ادامه مطلب …