آچار بکس بادی معمولا به چهار گروه از لحاظ سایز تقسم بندی می شوند. بکس بادی ۳/۸ اینچ،  آچار بکس بادی ۱/۲ اینچ ، بکس بادی ۳/۴ اینچ و آچار بکس بادی ۱ اینچ.

در اینچا به معرفی مدل های مختلف این بکس های بادی در هر سایز می پردازیم . با کلیک روی هر کدام از این بکس های بادی می توانید اطلاعات مربوط به آن از لحاظ قدرت ، سرعت و مقدار هوای مصرفی آنها را مشاهده به فرمایید

آچار بکس بادی ۳/۸ اینچ 

MODEL : SA2105 

Butterfly impact wrench

آچار بکس بادی 3/8 اینج

آچار بکس بادی ۳/۸ اینچ پروانه ای

۱۰۲ نیوتن متر –  ۱۰٫۰۰۰ دور

MODEL : SA2111 

   Impact Wrench 3/8 

آچار بکس بادی هفتیری ۳/۸ اینچ 

۱۰۲ نیوتن متر –  ۱۰٫۰۰۰ دور

MODEL : SA2112 

 ۳/۸ Supper Duty Impact

 بکس هفتیری ۳/۸  اینچ صنعتی

۲۴۴ نیوتن متر –  ۱۰٫۰۰۰ دور

MODEL : SA2116 

Heavy Duty impact 

 بکس بادی هفتیری ۳/۸ اینچ 

۲۹۹ نیوتن متر –  ۱۰٫۰۰۰ دور

آچار بکس بادی ۱/۲ اینچ

MODEL : SA2253 

Impact Wrench1/2 

یکس بادی 1/2 اینچ

 بکس بادی هفتیری ۱/۲ اینچ 

۳۵۰ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2241 

Ultry Duty impact 

بکس بادی 1/2 اینچ هفتیری

 بکس هفتیری ۱/۲ اینچ صنعتی 

۵۴۲ نیوتن متر –  ۱۲٫۰۰۰ دور

MODEL : SA2202 

۱/۲ Drive impact 

آچار بکس بادی 1/2 اینچ

 بکس بادی هفتیری ۱/۲ اینچ 

۵۱۶ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2204 

۱/۲ Drive impact 

بکس بادی هفتیری 1/2 اینچ

 بکس بادی هفتیری ۱/۲ اینچ 

۵۷۸ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2204i

۱/۲ Drive impact 

بکس بادی هفتیری 1/2 اینچ

 بکس هفتیری ۱/۲ اینچ صنعتی

۶۷۸ نیوتن متر –  ۸۰۰۰ دور

MODEL : SA2210

 Drive impact wrench 

یکس بادی تایوانی

 بکس هفتیری ۱/۲ اینچ 

۶۵۰ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2228

 Drive impact wrench 

فروش بکس بادی

 بکس هفتیری ۱/۲ اینچ 

۸۱۳ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2298

 Drive impact wrench 

قیمت بکس بادی

 بکس هفتیری ۱/۲ قوی 

۸۱۳ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA22057

 Drive impact wrench 

قیمت بکس بادی 1/2 اینچ

 بکس ۱/۲ اینچ سوپر قوی 

۹۴۹ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA2296

 Drive angle impact 

بکس بادی چپقی

 بکس ۱/۲ اینچ چپقی

۱۳۰ نیوتن متر –  ۷۰۰۰ دور

MODEL : SA22168p

 Torque limit Wrench 

ترکمتر

 بکس ۱/۲ هفتیری کامپوزیت

۱۳۵۰ نیوتن متر –  ۸۵۰۰ دور

آچار بکس بادی ۳/۴ اینچ