نشانی کارخانه : تهران ، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، شهر قدس، میدان قدس، انتهای خیابان چمن، پلاک ۱۱۸ قدیم، ۲۶

تلفکس : ۰۲۱۴۶۸۵۲۸۷۹

موبایل:۰۹۱۲۴۸۳۹۳۵۷